Zapraszamy mieszkańców Płocka

Od początku stycznia br. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego prowadzi Punkt nieodpłatnych porad prawnych.
Płock, ul. 3-go Maja 16, lok. 414.

Więcej informacji na stronach:

O Stowarzyszeniu

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Płocku jest stowarzyszeniem działającym od 2004 roku. Misją CISI jest wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, współpraca i doradzanie innym organizacjom pozarządowym, podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.