Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna:

O Stowarzyszeniu

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Płocku jest stowarzyszeniem działającym od 2004 roku. Misją CISI jest wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, współpraca i doradzanie innym organizacjom pozarządowym, podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.