Projekt „RAZEM DLA REWITALIZACJI” to pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku, zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – Lidera Projektu oraz Partnerów – Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku.Celem głównym Programu jest rewitalizacja społeczna Starego Miasta w Płocku poprzez objęcie wsparciem 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań animujących środowisko lokalne w okresie od 01.09.2011r. do 30.11.2012r.W ramach utworzonego Partnerstwa zrealizowane zostały następujące działania:

 • animacja i integracja społeczności lokalnej Starego Miasta,
 • zaktywizowanie lokalnych liderów, organizacji pozarządowych funkcjonujących w środowisku Starego Miasta,
 • rozwijanie poczucia tożsamości społeczności lokalnej z przestrzenią Starego Miasta,
 • minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży, poprzez działania edukacyjne oraz realizację programu doradztwa społeczno-zawodowego,
 • tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju partnerstw lokalnych,
 • zapewnienie infrastruktury (świetlicy) umożliwiającej rozwój zainteresowań, więzi społecznych, organizację wspólnych spotkań mieszkańców.

W ramach zadania Reintegracja Społeczno-Animacyjna, Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku jako Partner Programu przeprowadziło poniższe działania:

Zajęcia sportowe zorganizowało Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu.W ramach zajęć uczestnicy poznali podstawy sportów walki, głównie kick-boxingu, ale także i MMA oraz otrzymali sprzęt do ćwiczeń (rękawice, ochraniacze, itp.), zostali skierowani również na nieodpłatne badania lekarskie.W trakcie Gali Finałowej, która zwieńczyła realizację całego Projektu, uczestnicy zajęć sportowych zaprezentowali swoje umiejętności na prawdziwym ringu przed publicznością, a najlepsi zdobyli pasy Mistrza Płocka.
Zajęcia polegające na nauczeniu uczestników przygotowania i nagrywania materiałów filmowych poprowadził Piotr Bała, aktor i reżyser Teatru Dramatycznego w Płocku.Zakończyły się one podczas Gali Finałowej Projektu w Kinie Przedwiośnie w Płocku premierą zrealizowanego przez uczestników zajęć filmu, który rozpowszechniany był później w lokalnych mediach.
Zajęcia taneczne zostały przeprowadzone przez Aleksandrę Wysocką - Kowalską w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku.Uczestnicy otrzymali stroje oraz obuwie sportowe, a swoje umiejętności zaprezentowali podczas występu na Gali Finałowej Projektu.
Zajęcia plastyczne poprowadził Bartosz Głowacki, a część z nich zorganizowano „w terenie” pod nadzorem trenerów-plastyków.Udostępnione zostały miejsca, w których młodzież mogła wykazać się nabytymi umiejętnościami plastycznymi, szczególnie atrakcyjna była możliwość malowania szarych miejskich śmietników lub garaży.Na zakończenie projektu ogłoszono konkurs na zagospodarowanie 4 miejsc zlokalizowanych na terenie Starego Miasta.W tych miejscach wykonane zostały porządki, nasadzenia oraz malowane były murale.Zajęcia plastyczne zakończył pokaz prac plastycznych uczestników w trakcie Gali Finałowej Projektu.
Zajęcia fotograficzne były realizowane pod kierunkiem Adama Bębenisty, a w ich trakcie uczestnicy otrzymali aparaty fotograficzne, którymi uczyli się robić zdjęcia najciekawszych miejsc Starego Miasta w Płocku.Wykonane przez uczestników zajęć fotografie zaprezentowane zostały podczas Gali Finałowej Projektu
 Lider Programu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach zadania Reintegracja Społeczna, zapewnił uczestnikom tzw. treningi kompetencji i umiejętności społecznych, obejmujące warsztaty zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej:

 1. Kształtowanie postawy pro-aktywnej.
 2. Warsztaty psycho-edukacyjne.
 3. Warsztaty z zakresu edukacji społecznej.
 4. Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej/planowanie rodziny.

Ponadto została zorganizowana i poprowadzona na Obszarze Starego Miasta w Płocku świetlica środowiskowa, której celem jest przede wszystkim umożliwienie prowadzenia zajęć integracyjnych dla młodzieży biorącej udział w Programie, a także otoczenie dzieci osób uczestniczących w Programie opieką wychowawczą oraz stworzenie im warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.Zadanie dotyczące Reintegracji Społeczno-Zawodowej zrealizował drugi Partner Programu, którym był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku. W ramach tego działania przeprowadzone zostały następujące kursy i szkolenia:

 1. Animator czasu wolnego z modułem prowadzenia imprez (wodzirej, DJ).
 2. Kurs witrażu/zdobnictwa.
 3. Kurs wyrobu sztucznej biżuterii.
 4. Florystyka/bukieciarstwo.
 5. Kosmetyczka z elementami wizażu.
 6. Fryzjer.
 7. Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie.
 8. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 9. Kucharz małej gastronomii.
 10. Kurs obsługi komputera.

" RAZEM DLA REWITALIZACJI " w mediach:

Gazeta Wyborcza - "Razem dla rewitalizacji", czyli jak rozruszać ludzi starówki

Aktualności Urząd Miasta Płocka - "W świetlicy o rewitalizacji społecznej"