Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego jest organizacją pozarządową z siedzibą w Płocku, działającą od 2004 roku. Celem CISI jest integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwój współpracy międzysektorowej na Mazowszu Płockim. Organizacja posiada bogate doświadczenie w inicjowaniu i realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Główne działania podejmowane przez CISI koncentrują się na:

  • pomocy w tworzeniu i zarządzaniu NGO poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie aspektów finansowo-księgowych, marketingowych oraz prawnych,
  • odpowiadaniu na problemy w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi, w tym wspierania organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • wsparciu rozwoju partnerstw lokalnych poprzez udział w różnego rodzaju "wspólnych" inicjatywach lokalnych,

Swoją misję wspierania organizacji pozarządowych i rozwoju środowiska lokalnego Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego traktuje szeroko i kompleksowo, dlatego też inicjuje projekty zarówno wśród organizacji pozarządowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego, a także wśród przedsiębiorców. CISI pomaga liderom rozwijać swoje organizacje, tworzyć programy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, integrować trzeci sektor.