INFORMACJA O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. MŁODZI DUCHEM

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Partnerem THANERO Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Młodzi Duchem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie: 1.01.2020 – 31.12.2021

Celem głównym projektu jest:

WZROST DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA 60 OSÓB PO 60 R. Ż., WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z MIASTA PŁOCKA I POWIATU PŁOCKIEGO, NIESAMODZIELNYCH, POPRZEZ WSPARCIE DLA TWORZENIA/ FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SPOŁECZNE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W FORMIE KLUBÓW SENIORA

W ramach wsparcia na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działania zaplanowano następujące działania świadczone w Klubach Seniora:

  • Utworzenie i wyposażenie dwóch Klubów Seniora;
  • Zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania, w tym: zajęcia kulinarne, z rękodzieła artystycznego, artystyczne, wokalne, florystyczne;
  • Zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym: gimnastyka, pilates, fitness, zumba, nordic walking, zajęcia z samoobrony, basen;
  • Szkolenie komputerowe;
  • Wyjścia do kina, teatru, restauracji, kawiarni, pizzerii, pierogarni itp.;
  • Warsztaty prozdrowotne, w tym spotkania z: lekarzem, kosmetyczką, podologiem, dietetykiem itp.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału do kontaktu poprzez Biuro Projektu.

Biuro Projektu:
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
Aleje Kilińskiego 12A pok. 8, 09-407 Płock (budynek ECG)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.