al. Kilińskiego 12A, lok.8

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Zapraszamy w dni robocze

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI) jest organizacją pozarządową działającą nieprzerwanie od 2004 roku na rzecz integracji środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej.

Organizacja posiada bogate doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów (w tym międzynarodowych) współfinansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z partnerami reprezentującymi wszystkie sektory.

Podejmowane przez CISI działania koncentrują się przede wszystkim na:

 

wsparciu w tworzeniu i rozwoju NGO poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie aspektów finansowo-księgowych, marketingowych oraz prawnych;
odpowiadaniu na problemy w zakresie bieżącego zarządzania organizacjami pozarządowymi (udzielanie wsparcia merytorycznego, pomoc w skutecznym ubieganiu się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł publicznych);
rozwoju partnerstw lokalnych poprzez udział w różnego rodzaju wspólnych inicjatywach i przedsięwzięciach;
wsparciu w tworzeniu i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw socjalnych;
wsparciu społeczności lokalnej w zakresie pomocy prawnej;
wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osób niepełnosprawnych i osób starszych.

csm_plansza_informacyjna_PFR_poziom_b0d88762e4
Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A, lok.8
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
800 – 1600

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content