cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI) jest organizacją pozarządową powołaną w 2004 roku z misją integracji środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej. Początkowo działania CISI koncentrowały się na terenie subregionu Mazowsza Płockiego, by wraz z rozwojem organizacji i kolejnych przedsięwzięć objąć obszar całej Polski. Organizacja posiada bogate doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów (w tym międzynarodowych) współfinansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z partnerami reprezentującymi wszystkie sektory.

Misją CISI jest wszechstronne wspieranie rozwoju sektora pozarządowego w Polsce oraz współpracy międzysektorowej na rzecz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych.

Cele strategiczne:

1. Rozwój współpracy organizacji pozarządowych, władz samorządowych i przedsiębiorstw prywatnych w drodze realizacji wspólnych przedsięwzięć (w tym inicjowania i udziału w projektach finansowanych z europejskich i innych funduszy publicznych);

2.Budowa potencjału i wparcie skuteczności działania organizacji pozarządowych poprzez szeroko pojętą ofertę szkoleniowo-doradczą;

3.Dynamiczny rozwój sektora przedsiębiorczości społecznej na obszarze subregionu Mazowsza Płockiego w drodze realizacji funkcji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Swoją misję Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego traktuje szeroko i kompleksowo, dlatego też inicjuje projekty zarówno wśród organizacji pozarządowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, a także międzysektorowo. CISI pomaga liderom rozwijać swoje organizacje i inicjatywy, tworzyć programy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, integrować trzeci sektor.

Podejmowane działania koncentrują się na:

– wsparciu w tworzeniu i rozwoju NGO poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie aspektów finansowo-księgowych, marketingowych oraz prawnych;

– odpowiadaniu na problemy w zakresie bieżącego zarządzania organizacjami pozarządowymi (udzielanie wsparcia merytorycznego, pomoc w skutecznym ubieganiu się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł publicznych);

– rozwoju partnerstw lokalnych poprzez udział w różnego rodzaju wspólnych inicjatywach i przedsięwzięciach;

– wsparciu w tworzeniu i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw socjalnych.

csm_plansza_informacyjna_PFR_poziom_b0d88762e4
Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content