cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

Deklaracja dostępności:

 

Deklaracja dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://cisi.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011.06.01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.12.2021 r.

Strona internetowa zawiera funkcjonalność związaną z dostępnością cyfrową w zakresie zmiany wielkości tekstu, możliwości włączenia wysokiego kontrastu, negatywu, jasnego tła, podkreślenia linków oraz czytelnej czcionki.

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego nie posiada własnej aplikacji mobilnej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników, które zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Filmy zamieszczonych w serwisie mogą nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego.

W siedzibie Stowarzyszenia brak racjonalnych usprawnień dla osób głuchoniemych lub słabosłyszących (np. pętli indukcyjnych lub usługi polskiego języka migowego).

Deklaracja dostępności architektonicznej

Biuro Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego mieści się na partnerze budynku przy Al. Kilińskiego 12A, 09-400 Płock. Budynek dysponuje następującymi rozwiązaniami w zakresie niwelowania barier:

 1. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Powstańców Stycznia 2863 roku. Przed wejściem znajdują się dwa schodki. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie od wejścia znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia.
 2. Drzwi do budynku oraz drzwi wewnątrz budynku są na tyle szerokie, by osoba na wózku mogła swobodnie przejść.
 3. W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Oznaczenia numeryczne poszczególnych pomieszczeń biurowych umieszczono na kontrastującym tle i są stosunkowo duże.
 5. Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego posiada schodołaz, który może zostać wykorzystany do umożliwienia osobom z ograniczeniami ruchowymi, wejście do pomieszczeń znajdujących się na I i II piętrze.
 6. Za budynkiem zlokalizowany jest parking z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. W całym budynku znajdują się szerokie korytarze bez elementów utrudniających poruszanie się – koszy na śmieci, szafek itp.
 8. Ciągi ewakuacyjne wyraźnie oznaczono za pomocą standaryzowanych plakietek. Na klatce schodowej wewnątrz budynku są barierki zapewniające podstawowy poziom bezpieczeństwa.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Oświetlenie korytarzy i pomieszczeń biurowych nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.
 11. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wcześniej umówić się z doradcą telefonicznie i poprosić o asystę.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 21.12.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w rozumieniu art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 21.12.2021 r.

Na stronie internetowej https://cisi.com.pl/ można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Brzozowski, adres poczty elektronicznej michal@cisi.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 516 576 169. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu proszę podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Pana/Pani najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W celu ułatwienia komunikacji prosimy o wykorzystanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności, który znajduje się poniżej. Na zgłoszenie Pana/Pani odpowiemy najszybciej jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, to poinformujemy Pana/Panią o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Pana/Pani błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Pana/Pani zgłoszeniu, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeśli nasze działanie nie będą dla Pana/Pani zadowalające, to można zgłosić skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (al. Jana Pawła II nr 13 w Warszawie, adres e-mail: skargi.wnioski@pfron.org.pl lub interwencje@pfron.org.pl). Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dokumenty do pobrania :

Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja nieedytowlna PDF) >>>

Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja edytowlna WORD doc) >>>

csm_plansza_informacyjna_PFR_poziom_b0d88762e4
Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content