cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 9:00 - 17:30

Zapraszamy w dni robocze

Zadanie publiczne pn. „Dobro Zwierząt-Wspólna Sprawa”

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego realizuje zadanie publiczne pn. „Dobro Zwierząt-Wspólna Sprawa” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4355/2022 z dnia 19.07.2022r. Zadanie realizowane w okresie 01.05 – 30.09.2022r.

 

 

Celem zadania publicznego jest edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, w tym m.in. zwierząt bezdomnych, właścicielskich, gospodarskich, dzikich.

 

Cele szczegółowe zadania publicznego:

  • Zwiększenie poziomu świadomości grup odbiorców, których działania są ściśle powiązane z tematyką ochrony zwierząt i które na co dzień muszą poruszać się w obrębie aktów prawnych regulujących kwestię zachowania dobrostanu zwierząt,
  • Edukacja odbiorców zadania publicznego – zaopatrzenie w kompendium wiedzy oraz narzędzia w zakresie ochrony zwierząt
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy Policją, służbami odpowiedzialnymi za realizację aktów prawnych z zakresu ochrony zwierząt z organizacjami pozarządowymi.

Działania są realizowane poprzez organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dla przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, członków organizacji pozarządowych, pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego, lekarzy weterynarii Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, opracowanie materiałów edukacyjnych w formie broszury opartych na aktualnie funkcjonujących aktach prawnych.

 

Zadanie publiczne „Dobro zwierząt – Wspólna Sprawa”
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content