cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

INFORMACJA

W związku z realizacją projektu pn. „Zdrowy Senior – Szczęśliwy Senior !” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, THANERO Sp. z o.o. wraz z Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego uprzejmie informują o gotowości świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu w okresie od 01.03.2022 r. do 30.04.2024 r. dla 60 osób po 60 r. ż., wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z terenu powiatu płockiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału do kontaktu poprzez Biuro Projektu.

Biuro Projektu:

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
Aleje Kilińskiego 12A pok. 8, 09-407 Płock (budynek ECG)
email: biuro@thanero.pl

telefon: +48 606 48 98 17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (Umowa RPMA 09.02.01-14-c820/19-00)

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content