cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

Projekty realizowane:

OWES Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

ZADANIE PUBLICZNE "CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ SPUTNIK II”

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego realizuje zadanie publiczne pn. „Centrum Ekonomii Społecznej SPUTNIK II” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej” na podstawie Umowy Nr 19/MCPS/06/2022/B/ES z dnia 07.06.2022r.)

ZADANIE PUBLICZNE PN. DOBRO ZWIERZĄT - WSPÓLNA SPRAWA

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego realizuje zadanie publiczne pn. „Dobro Zwierząt-Wspólna Sprawa” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4355/2022 z dnia 19.07.2022r. Zadanie realizowane w okresie 01.05 – 30.09.2022r.

ZADANIE PUBLICZNE PN. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022r

Zadanie publiczne 

ZADANIE PUBLICZNE PN. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022r.

Zadanie publiczne 

PROJEKT  "KLUB SENIORA W SIERPCU"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

PROJEKT  "KLUB SENIORA W PŁOCKU-RADZIWIE"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

PROJEKT  "KLUB SENIORA W BULKOWIE"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

PROJEKT  TWÓJ CEL – AKTYWIZACJA

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Partnerami THANERO sp. z o.o. oraz iT Consulting sp. z o. o. realizuje projekt pn. TWÓJ CEL – AKTYWIZACJA, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

PROJEKT ZŁAPAĆ SZANSĘ!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. (Umowa RPMA 09.01.00-14-d434/19)

GOTOWI NA ZMIANY!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (Umowa RPMA 09.01.00-14-d440/19).

PROJEKT  SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Partnerami THANERO sp. z o.o. oraz iT Consulting sp. z o. o. realizuje projekt pn. TWÓJ CEL – AKTYWIZACJA, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

PROJEKT  POSTAW NA AKTYWNOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ „SPUTNIK”

Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 92/169/19 z dnia 16 lipca 2019)

ZDROWY SENIOR – SZCZĘŚLIWY SENIOR!  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (Umowa RPMA 09.02.01-14-c820/19-00)

MŁODZI DUCHEM

Celem głównym projektu jest: WZROST DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA 60 OSÓB PO 60 R. Ż., WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z MIASTA PŁOCKA I POWIATU PŁOCKIEGO, NIESAMODZIELNYCH, POPRZEZ WSPARCIE DLA TWORZENIA/ FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SPOŁECZNE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W FORMIE KLUBÓW SENIORA

csm_plansza_informacyjna_PFR_poziom_b0d88762e4
Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content