cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

Od 1 lipca 2022 r. rozpoczęto realizację kolejnej – IV edycji projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do 31.12.2023 roku.

 

Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. Miasta Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Ponadto priorytetem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego jest intensyfikacja współpracy międzysektorowej oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

W ramach projektu tworzone są nowe miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. OWES świadczy dwa typy operacji: tworzenie miejsc pracy w sektorze ES dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usługi wspierające rozwój ES. W zakresie przyznawania dotacji OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie urzędami pracy. W dostępie do dotacji priorytetowo traktowane są osoby niepełnosprawne.

 

Działania realizowane są poprzez szkolenia, doradztwo ogólne i specjalistyczne, budowanie/wspieranie partnerstw, tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie ich rozwoju, wspieranie liderów środowisk lokalnych.

 

W razie problemów lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: 

kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content