cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

Projekt skierowany jest do 195 osób (w tym 106 Kobiet i 89 Mężczyzn), powyżej 18 roku życia, niepracujących, którzy zamieszkują (w myśl kodeksu cywilnego) na obszarze M. Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, powiatu makowskiego, powiatu przasnyskiego lub powiatu ostrowskiego woj. mazowieckiego, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające minimum jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content