cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

30 Września 2022 r.Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza nabór na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

Nabór prowadzony jest w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

 

Więcej info >>>

17 września 2022 r. – SZKOLENIE “ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W FORMIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO” W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO”

W dniu 17 września 2022 r. odbyło się pierwsze szkolenia pn. “Założenie i prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego” zrealizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. Szkoleniami zostały objęte osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Więcej info >>>

16 września 2022 r. – SZKOLENIE “ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W FORMIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO” W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO”

W dniu 16 września 2022 r. odbyło się pierwsze szkolenia pn. “Założenie i prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego” zrealizowane w ramach czwartej edycji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. Uczestnikami były osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Więcej info >>>

Nabór uczestników do udziału w szkoleniach pn. „Założenie i prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego od września 2022 r. planuje rozpoczęcie trzech jednodniowych szkoleń nt. „Założenia i prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego”

Szkolenia skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób bezrobotnych, z niepełnosprawnościami.

W rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o przesłanie danych tj. imię i nazwisko wraz z nr telefonu na adres e-mailowy: sekretariat@owes.eu


W razie problemów lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o
kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content