cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Zapraszamy w dni robocze

CELE PROJEKTU:

 

Celem głównym zadania publicznego jest kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego (Płock, powiat płocki, sierpecki i gostyniński) w okresie 05.04.2022r.- 31.12.2024r.

 

Cele szczegółowe zadania publicznego są:

  • wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (ES) poprzez objecie działaniami minimum 45 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i 5 przedsiębiorstw społecznych (PS),
  • poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i PS poprzez objęcie wsparciem minimum 136 ich przedstawicieli,
  • zwiększenie aktywności obywatelskiej poprzez utworzenie minimum 5 nowych PES/PS,
  • popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza poprzez rozwój współpracy sektora ES z min. 10 JST,
  • włączenie w pracę min. 10 PES/PS nowoczesnych rozwiązań technologicznych, optymalizujących procesy pracy,
  • włączenie w pracę min. 10 PES/PS edukacji ekologicznej, działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zapobiegania negatywnym skutkom klimatu,
  • wzmocnienie potencjału kadry OWES poprzez objęcie szkoleniami pracowników OWES.
  •  

 

Cele będą realizowane poprzez: wsparcie doradcze, szkoleniowe, coachingowe itp. istniejących i nowotworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, zapobiegania ich likwidacji, upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców woj. Mazowieckiego nt. idei ekonomii społecznej, wspierania tworzenia nowych PES i PS, ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej, rozwój potencjału kadr OWES, współpracę sektora ES z JSR, podejmowanie działań dotyczących rozwoju cyfrowego sektora ekonomii społecznej oraz działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem niekorzystnym zmianom klimatu.

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content