cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

Projekt skierowany jest do 195 osób (w tym 106 Kobiet,89 Mężczyzn), powyżej 18 roku życia, niepracujących, którzy zamieszkują (w myśl kodeksu cywilnego) na obszarze M. Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, powiatu makowskiego, powiatu przasnyskiego lub powiatu ostrowskiego woj. mazowieckiego, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające minimum jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content